Toipumisohjelma

Useimmat meistä huomaavat toipuvansa sairaudestaan tehokkaasti 12 askeleen toipumisohjelman avulla. Kuten kaikki AA:ssa, myös toipumisohjelma, askelten työskenteleminen ja soveltaminen jokapäiväiseen elämään, on vapaaehtoista.

12 askelta ovat tiivistelmä niistä kokemuksista, joita ensimmäiset jäsenemme saivat pyrkiessään kohti raittiutta, saavuttaessaan raittiuden, ja pysyessään edelleen raittiina. 12 askeleen toipumisohjelma julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1939 perusteoksessamme Alcoholics Anonymous (Nimettömät Alkoholistit).

12 askelta ovat toipumisohjelmamme ydin, sellaisen toiminnan kuvaus, joka auttaa saavuttamaan raittiin elämäntavan. AA-kokouksissa saamme jatkuvasti kuulla kokemuksia niiltä AA:laisilta, jotka ovat päättäneet noudattaa kaikkia näitä ehdotuksia ja soveltaa niitä jokapäiväiseen elämäänsä. He näyttävät saavuttaneen elämänkatsomuksen, johon eivät päihdyttävät aineet kuulu ja alkoholinkäytöstä on tullut tarpeetonta.

Nämä ovat ne askeleet, jotka otimme:

1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.

3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan -sellaisena kuin Hänet käsitimme.

4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkistelun.

5. Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.

7. Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.

8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa  Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.