På svenska

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. Den är självförsörjande, mångkulturell, opolitisk, icke-professionell och finns tillgänglig nästan överallt. Det finns inga ålders- eller utbildningskrav. Medlemskapet är öppet för alla som vill göra något åt sitt alkoholproblem.

Den andliga grunden för vår rörelse är Tolvstegsprogrammet för tillfrisknande. På basen av AA-gruppernas erfarenheter har de Tolv Traditionerna utformats, de hjälper oss att fungera tillsammans. Dessutom finns det de Tolv Koncepten som utgör basen för vår service.

Boken Anonyma Alkoholister, som utgavs i USA första gången 1939, utgör grunden för alkoholistens tillfrisknande från sin sjukdom.

Idag verkar AA i omkring 180 länder och man räknar med att det finns 2,3 miljoner medlemmar i hela världen.

I Finland har AA funnits sedan 1948. I vårt land finns nästan 700 AA-grupper på omkring 240 orter. Enbart i Helsingfors finns det ca 140 grupper som har 175 möten per vecka allt som allt..

I Helsingfors hålls det många svenskspråkiga AA-möten.

De öppna mötena (A, avoin på finska) är menade för alkoholister, deras familjer och för vemsomhelst som är intresserad av AA, också sådana som vill hjälpa någon annan att lösa alkoholproblem är välkomna.

De slutna mötena (S) är bara för alkoholister och för dem som misstänker att de kan ha problem med alkoholen. Dehär mötena ger alkoholisten möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter med att dricka, av sitt strävande att bli nykter och att behålla sin nykterhet. Under mötena är det också möjligt att föra diskussioner om detaljerna och olika sidor i programmet för tillfrisknande, också olika synvinklar kan man dela.

För mera information om AA-litteratur och AA tveka inte att använda följande länkar:

Alcoholics Anonymous World Service (engelska)
Anonyma Alkoholister i Sverige