Mitä AA on?

Nimettömät alkoholistit eli Alcoholics Anonymous on maailmanlaajuinen miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa, sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista.

Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.

AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. Emme ole liittoutuneet minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Emme myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, tai asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään.

Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.


Toimintamme sai alkunsa vuonna 1935 Yhdysvalloissa, kun kaksi ongelmajuojaa huomasivat, että keskustellessaan yhdessä juomisestaan ja sen aiheuttamista haitoista, sekä toimiessaan toisten alkoholiongelmaisten kanssa, he pysyivät raittiina ja alkoivat toipua. Suomessa AA on toiminut vuodesta 1948 saakka.

AA-kokousten henkisenä perustana toimii 12 askeleen toipumisohjelma, joka perustuu ensimmäisten alkoholistien kokemuksiin siitä, miten he olivat saavuttaneet pysyvän raittiuden. Ryhmätoimintaamme puolestaan ohjaa 12 perinnettä, joiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana yhtenäisyyden säilyttämiseksi. AA:ssa on myös kolme perintöä: yhtenäisyys, palvelu ja toipuminen.

Nimettömät Alkoholistit -kirja (Alcoholics Anonymous: The Story of How More Than One Hundred Men Have Recovered From Alcoholism), jota kutsutaan myös Isoksi Kirjaksi, on ensimmäisen kerran vuonna 1939 julkaistu perusteoksemme. Kirjan päätarkoituksena on kertoa muille alkoholisteille täsmälleen miten ensimmäiset jäsenet ovat toipuneet.

AA toimii tällä hetkellä noin 180 maassa ja jäsenmääräksemme arvioidaan noin 2,3 miljoonaa. AA-ryhmiä toimii Suomessa lähes 700 noin 260 paikkakunnalla.

Helsingissä toimii noin 130 ryhmää, järjestäen noin 175 AA-kokousta viikoittain.