Tervetuloa Nimettömien Alkoholistien Helsingin alueen ryhmien kotisivuille.

Näiden sivujen tarkoituksena on

  • auttaa juomisongelmansa kanssa kamppailevia saamaan yhteyden AA:han, sekä antaa tietoa AA:n toiminnasta erityisesti Helsingin alueella
  • antaa alkoholistien parissa työskentelevälle ammattihenkilöstölle tietoa AA:n toiminnasta Helsingissä ja saamaan tarvittaessa helposti yhteyden paikalliseen AA:han Helsingissä
  • antaa ajankohtaista tietoa AA:n jäsenille AA:n toiminnasta Helsingin AA-alueella

Nämä sivut on tarkoitettu sekä ulospäin suuntautuvaan tiedottamiseen että myös alueemme jäsenille tapahtuvaan tiedottamiseen.

Määritelmämme mukaisesti AA – Alcoholics Anonymous on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.