AA, internet ja sosiaalinen media

Haluamme kaikessa julkisessa toiminnassamme, mukaan lukien toimintamme internetissä, pitää mielessä kaikki AA:n periaatteet sekä Perinteet. Nimettomyys, anonymiteetti, on toimintamme henkinen perusta, muistuttaen aina laittamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle. Erityisesti julkisessa suhdetoiminnassamme, henkilökohtainen nimettömyytemme toimii sen kulmakivenä.

Yksinkertaisimmassa muodossaan tämä tarkoittaa sitä, että internetissä, sisältäen sosiaalisen median, AA:n jäsenet eivät identifioi itseään AA:n jäseneksi yhdessä koko nimensä ja/tai tunnistettavan kasvokuvan yhteydessä.

Facebook sekä muut sosiaalisen verkostoitumisen internet-saitit ovat luonnostaan julkisia. Vaikka käyttäjät luovatkin omat käyttäjätilinsä ja kirjautuvat saitille salanaa käyttäen, lähtökohtaisesti kaikki internetiin laitettu (mukaan lukien sosiaalinen media), on laitettu myös julkiseen mediaan, jossa niin AA:n jäsenet kuin AA:n ulkopuoliset ihmiset sekoittuvat helposti. Suomessa julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden, kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sosiaalisesta mediasta puheenjohtajan blogissa (19.6.2012) sanotaan muun muassa, että ”jokaisen Facebookiin kirjoittavan perimmäinen tarkoitushan on julkaista tietoja joko itsestään tai jostakin muusta, mitä hän pitää tärkeänä.  – –  Facebook on paitsi yhteydenpitoverkosto myös julkaisualusta. On hyvä muistaa, että jokainen Facebookissa julkaistu tieto voi levitä nopeasti maailmalle myös silloin, kun kasvokirjaystäviä on vain kourallinen.” Sosiaalista mediaa, mukaan lukien Facebook, voidaan pitää yhtenä julkisena lähteenä muiden joukossa (JSN 4939/SL/12).

Internet, niinkuin sosiaalinen media, ovat paitsi viestintäkanava, myös julkaisukanava.

11. Perinteemme kuuluu seuraavasti:

Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön radion, television ja elokuvan piirissä.

11. Perinteemme pitkässä muodossa tuodaan esiin, että ”nimiämme ja kuviamme AA:n jäseninä ei pitäisi radioida, elokuvata tai painattaa julkisuuteen”.

Lisäksi, emme voi varmistua siitä, kuka viestimme loppujen lopuksi saa ja kenelle kaikille se välitetään. Näin ollen, vihjailevasti omasta tai toisen AA-jäsenyydestä kirjoittaminen saattaisi olla asia, jota pyrkimisimme välttämään kaikin tavoin. Yksi tällainen tapa, voisi olla toisten FB-seinille tai sivustoille tai mualle internetiin julkaistavat vihjailevat kirjoitukset, joiden yhteydessä yhteen liitetään henkilön koko nimi sekä kuva kirjainyhdistelmään ”AA”. Saattaisimme aiheuttaa kysymyksiä paitsi omasta, myös toisten henkilöiden AA-jäsenyydestä kirjoittamalla vaikkapa ”Nähdäänkö AAmulla?” sivustolle, joka ei ole yksityisviestintään nimenomaisesti tarkoitettu. Emme voisi olla varmoja siitä, kenelle tuo viesti tulee luettavaksi, jos ei kysymys ole nimenomaan yksityisviestistä ja siihen ole käytetty yksityisviestintään tarkoitettua viestintä, jonka vastaanottajan henkilöllisyydestä todella olemme varmoja.

Nimettömyys on asia, josta pidämme huolta AA:n jäseninä; se on myös kaikkien jäsentemme oikeus.

A.A. Guidelines – Internet (© 2015 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.)

Anonymity Online (© 2015 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.)

Understanding Anonymity (© 2015 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.)