Tietoa Helsingin AA-alueesta

Helsingin AA-alue on yksi Suomessa toimivan yli 600 AA-ryhmää käsittävän Nimettömien Alkoholistien AA-yhteisön 17 AA-alueesta. Sen muodostavat Helsingin ja Sipoon noin 130 AA-ryhmää. Alueen AA-ryhmät ovat itsenäisiä ja omavaraisia. Jokainen ryhmä päättää itsenäisesti osallistumisestaan Helsingin AA-alueen toimintaan. Kukin ryhmä saa lähettää palveluedustajansa Helsingin AA-alueen ryhmien kokouksiin (=aluekokous) joissa käsitellään ja päätetään ryhmien yhteisistä asioista. Näitä kokouksia pidetään yleensä 5 kpl vuodessa (tammikuussa, maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa). Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia. Kokoukset ovat avoimia ja niihin voivat osallistua myös muut kuin ryhmien palveluedustajat. Äänestettäessä äänioikeus on vain ryhmien palveluedustajilla ja alueen palvelijoilla.

Kokouksissa valitaan Helsingin AA-alueen palvelijat. Näitä ovat alueen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusyhteyshenkilö ja nuorten yhteyshenkilö. Nämä palvelutehtävät ovat määräaikaisia ja ne vahvistetaan kerran vuodessa (maaliskuussa). Lisäksi kokouksissa valitaan Helsingin AA-alueen edustajat Suomen AA-palveluun (SAAP). Helsingin AA-alueella on SAAP:ssa 3 varsinaista edustajaa ja 3 varaedustajaa, joilla kaikilla on oikeus osallistua SAAP:n ja sen toimikuntien työskentelyyn. Äänestyksissä varaedustajilla ei ole SAAP:ssa äänestysoikeutta. Myös nämä palvelutehtävät ovat määräaikaisia (2+2 vuotta).

Helsingin AA-alue muodostaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat. Viime vuosina pysyviä toimikuntia ovat olleet aluetoimikunta (AT), sanomansaatto- ja tiedotustoimikunta (S&T), radiotoimikunta (RT), nettitoimikunta (NT) ja juhlatoimikunta (JT). Tiettyjä tapahtumia varten alueelle on perustettu määräaikaisia toimikuntia kuten kevätpäiviä 2012 varten KP2012-toimikunta.

Aluetoimikunnan (AT) muodostavat alueen palvelijat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusyhteyshenkilö, nuorten yhteyshenkilö, SAAP-edustajat, SAAP-varaedustajat sekä eri toimikuntien puheenjohtajat. Aluetoimikunta käsittelee ajankohtaisia asioita ryhmien kokousten välillä ja valmistelee asiat ryhmien kokouksiin.

Helsingin AA-alueen toiminnan rahoitus tapahtuu ryhmien vapaaehtoisella tuella. Saadusta tuesta ja rahan käytöstä raportoidaan ryhmille ryhmien kokouksissa. Kaiken toiminnan tarkoitus on palvella AA:n sanoman saattamista vielä kärsivälle alkoholistille.