Mitä AA-kokouksessa tapahtuu?

AA-kokoukset, tai ”palaverit” kuten monesti sanomme, ovat tärkeässä roolissa toipumisessamme. Kokouksissa tapaamme toisiamme ja jaamme kokemuksemme toisten alkoholistien kanssa, jotka ovat päättäneet noudattaa kaikkia näitä ehdotuksia ja soveltaa niitä jokapäiväiseen elämäänsä. Saamme kokouksista sitä voimaa ja tukea, jota onnellisen ja mielekkään raittiin elämän elämiseen tarvitsemme.

Avoimet kokoukset (A) on tarkoitettu sekä alkoholisteille, että muille asiasta kiinnostuneille kuten läheisille, perheille, opiskelijoille ja alkoholistien parissa työskenteleville ammattilaisille.

Suljetut kokoukset (S) on tarkoitettu vain alkoholisteille tai niille, jotka arvelevat, että heillä saattaa olla alkoholiongelma. Suljetut kokoukset tarjoavat alkoholisteille mahdollisuuden jakaa toipumiskokemuksiaan ja samaistua toisiin samanlaisissa tilanteissa oleviin. Suljetuissa kokouksissa on mahdollista keskustella kaikista asioista varmana siitä, että tulee ymmärretyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Lyhenteet kokouslistassa:
(A) = avoin kokous
(S) = suljettu kokous
(P) = AA:n Perinteitä käsittelevä kokous
(K) = AA:n Käsitteitä (palvelun periaatteita) koskeva kokous
(T) = Teemakokous, kokous jostakin teemasta
kk 1. = Kuukauden ensimmäinen kokous
kk viim. = Kuukauden viimeinen kokous
R = Saa tupakoida