Usein kysyttyä (F.A.Q.)

1. Mikä on Helsingin AA-alue ja mitä se tekee

Helsingin AA-alue on yksi Suomessa toimivan Nimettömien Alkoholistien yhteisön 17 AA-alueesta. Alueella toimivat AA-ryhmät ja yksittäiset jäsenet tukevat alueen toimintaa sekä taloudellisesti että osallistumalla alueen toimintaan. AA-alueen pääasiallinen tehtävä on viedä AA:n sanomaa omalla alueellaan, sekä valita omalla alueellaan toimivista henkilöistä jäsenet Suomen AA-Palveluun, joka toimii valtakunnallisena kokemuksenjakoelimenä. Helsingin AA-alue, kuten muutkin AA-alueet Nimettömien Alkoholistien palvelurakenteessa, on itsenäinen ja määrittelee toimintatapansa perustehtävänsä toteuttamisessa itsenäisesti.

Helsingin AA-alue toteuttaa näkyvää sanomansaatto- ja tiedotustoimintaa mm. sairaaloihin, katkoille, työpaikoille ja oppilaitoksiin. Helsingin AA-alueella on myös koettu erittäin tärkeäksi pitää yllä nopeasti päivittyvää listaa Helsingin alueella pidettävistä AA-kokouksista, jotka muodostavat toipumisemme perustan, ja muodostavat myös valtaosan siitä näkyvästä toiminnasta, jolla AA on alueellaan läsnä ja osa yhteisöä.

2. Miten Helsingin AA-alue voi palvella sinua?

Teemme päivittäin työtä alkoholiongelmasta kärsivien auttamiseksi. Pyrimme olemaan aktiivisesti yhteistoiminnassa niin terveydenhoitoalan ammattilaisten, koulutuslaitosten, sosiaalialan työntekijöiden kuin tiedotusvälineidenkin kanssa. Vaikka toimintamme perustuukin henkilökohtaiseen nimettömyyteen, teemme yhteistyötä kaikkien sitä haluavien instanssien kanssa, samalla vaalien tärkeitä periaatteitamme, sitoutumattomuutta ja riippumattomuutta. Suhtaudumme kaikkiin meille kohdistuviin yhteydenottoihin luottamuksellisesti.

3. Kuulun Helsingin alueella toimivaan AA-ryhmään, mutta ryhmämme ei saa tietoa alueen toiminnasta

Käyttämällä näiltä sivuilta löytyvää yhteydenotto-lomaketta voit päivittää Helsingin alueella toimivan ryhmänne yhteystiedot sekä kokousajat päivittämistä varten. Helsingin AA-alue lähettää alueen kokousmuistiot ja muun toimintaan oleellisesti liittyvän informaation kaikkiin alueen ryhmiin sähköisesti, jos sähköpostiosoite on yhteystiedoissanne mainittu. Muille alueen ryhmille tiedot toimitetaan kirjepostina.

4. Mikä on aluekokous?

 Aluekokous on alueen ryhmien yhteinen keskustelufoorumi, jossa keskustellaan alueella tehtävästä toiminnasta sekä tehdään näitä koskevia päätöksiä. Aluekokouksiin osallistuvat ryhmät saavat kokousedustajiensa kautta sekä tietoa AA-alueella tapahtuvista asioista sekä voivat olla osallistumassa sitä koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi, lähettämällä oman edustajansa AA-alueen kokouksiin myös alueen jäsenillä tai ryhmillä olevat mielipiteet tulevat kuulluksi.

5. Miksi ryhmätiedot ovat niin tärkeitä?

 Ryhmän täsmällisiä tietoja tarvitaan, jotta niin toiset AA:n jäsenet kuin ryhmien kokouksia etsivät tulokkaatkin voisivat löytää AA-kokouksen alueeltaan, ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. AA-ryhmien yhteystietojen täsmällisyys takaa myös sen, että alueella toimivat ryhmät saavat tietoa AA-alueen toiminnasta.

6. Mitkä ovat Helsingin AA-alueen yhteystiedot?

Helsingin AA-alueen kotisivut sijaitsevat osoitteessa aahelsinki.fi. Sivustoa pidetään yllä AA-alueen toimesta, ja se toimii tiedotuskanavana niin AA:sta kiinnostuneille, jäsenille kuin alueen AA-ryhmillekin.

Helsingin AA-alueelle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen helsinki AT aa.fi. (korvaa AT @-merkillä).

Helsingin AA-alueen postiosoite on:

Helsingin AA-alue
Niittyläntie 2
00620 Helsinki

Helsingin AA-alueen puhelinnumero on 041 472 6761.

Haluan lisää tietoa alkoholismista ja AA:sta. Mistä sitä voin saada?

 Suomen AA:n, Nimettömien Alkoholistien, kotisivuilta löytyy runsaasti tietoa niin AA:sta, AA:n historiasta, sekä alkoholismi-sairaudesta sekä siitä toipumisesta. Sivustolta voi tehdä myös kirjallisuustilauksia. Suomen AA:n kotisivut löytyvät osoitteesta www.aa.fi. Suomen AA-toimistoon voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen aa AT aa.fi. (korvaa AT @-merkillä).