Ajankohtaista

Aluetiedote 6-2021

Toimikunnat

Helsingin alueen AA-ryhmät
Aluekokous

Seuraava kokous: sunnuntai 22.5.2022
Muistiot
Helsingin alueen suuntaviivat 26.1.2020

Nettitoimikunta
Muistiot

Radiotoimikunta
Seuraavat kokoukset: 1.4, 29.4, 3.6., 1.7., 29.7., 2.9., 30.9., 28.10., 2.12.2022
Kokouspäivä vaihtunut torstaiksi.
Aika: klo 18.00-19.00
Toistaiseksi kokoukset pidetään etänä Jitsissa.
Liittymislinkki: https://meet.jit.si/radiotoimikunta
Tietoa AA-radiosta
Muistiot

Sanomansaatto- ja tiedotustoimikunta
Seuraavat kokoukset: 12.4., 10.5., 14.6.2022.
(Joka kuukauden toinen tiistai)
Aika: klo 16.30-18.00
Kokoukset pidetään etänä Google Hangoutsissa.

Liittymislinkki: https://hangouts.google.com/call/9G-xkI09WesU8npeftLZAAEI
Muistiot

Lyhyt-URL muistioihin: http://urly.fi/uFz

Avoimet palvelutehtävät

Sanomansaatto- ja tiedotustoimikunta
Puheenjohtaja
Sihteeri

Kaikki tehtäviin annetaan perehdytystä. Palvelutehtävistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä tällä lomakkeella tai osallistumalla kyseisen toimikunnan kokoukseen.