Suomen AA:n 70-vuotisjuhla ja
Suomen AA:n & Al-Anonin kevätpäivät 2018

AA-ohjelma
Lauantai    Sunnuntai
Al-Anon-ohjelma
Lauantai    Sunnuntai
AA Program
Saturday    Sunday
 

Kulttuuritalon kartta / Map of Kulttuuritalo

 

AA lauantai 14.4.

Aalto-aula 08:30-20:30 Infotiski ja opastus
09:00-12:45 Ryhmien luettelointi
09:00-17:00 Kirjamyynti
09:00-22:00 Historianäyttely
20:00-22:00 Tanssit
 
  10:00-12:45 Veteraanikahvila
  15:15-18:00 AA-alueiden tiedotusyhteyshenkilöitten kokous ja AA-radion esittely
 
Aalto-sali 10:00-11:20 Arvokeskustelu: ”Yhteinen menestys”
11:30-12:30 SAAP:n ja SAAK:n kyselytunti
12:30-13:00 AA70v onnittelujen vastaanotto
13:00-15:00 AA70v Suomessa-juhla
15:30-17:30 SAAK:n vuosikokous
18:00-20:00 AA:n ja Al-Anonin yhteinen juhlakokous
 
Aino-sali 09:00-10:45 Vankilatoimikunnan kokous
11:00-12:45 Perhepalaveri
15:15-18:00 Naisten palaveri (S)
 
Alvar-auditorio 09:00-09:50 Aamumietiskely
 
Arkki-sali 09:00-10:45 Teemapalaveri: ”Ainoa pääsyvaatimus”
11:00-12:45 Miesten palaveri (S)
15:15-17:30 Päihdehoidon ammattilaisten palaveri
 
Elissa 1+2 -sali 09:00-10:45 Tulokaspalaveri, 1. askel
11:00-12:45 2. ja 3. askeleen palaveri
15:15-17:30 11. askeleen palaveri
18:00-20:00 12. askeleen palaveri
 
Henrik-sali 09:00-10:45 Ruotsinkielinen palaveri
11:00-12:45 Venäjänkielinen palaveri
15:15-17:00 Vironkielinen palaveri
 
Klubi-sali 09:00-17:00 Hiljainen huone
 
Studio-sali 09:00-10:45 Englanninkielinen palaveri
11:00-12:45 Sateenkaaripalaveri
15:15-17:00 Perinnepalaveri, 12. perinne
17:15-19:00 Sekulaaripalaveri
 
Fleminginkatu 30 16:00-18:00 Nuorten vapaan palvelun toimikunnan kokous
 
 

AA sunnuntai 15.4.

Aalto-aula 08:30-16:00 Opastus ja infopiste
09:00-10:00 Ryhmien luettelointi
09:00-15:00 Kirjamyynti
08:30-16:00 Historianäyttely
 
  10:00-12:30 AA-toiminnan esittelyä
  13:00-16:00 Suomen AA-palvelun toimikunnat esittäytyvät: KAT, KIT, MET ja TISA
 
Aalto-sali 10:00-12:00 AA-ryhmien vuosikokous
12:30-14:15 ”Katse tulevaisuuteen” -tilaisuus
14:30-16:00 ACA, NA, GA, CoDA, OA ja SLAA esittäytyvät
 
Aino-sali 09:00-11:00 Naisten palaveri (S)
11:30-13:30 Detroit 2020 -info
14:00-16:00 AA Auttavat puhelimet -kokous
 
Arkki-sali 09:00-10:30 Teemapalaveri: ”Hyväksyminen”
11:00-12:30 Teemapalaveri: ”Luojan aikataulu”
13:00-14:30 Teemapalaveri: ”Uudenlainen vapaus”
14:30-16:00 Teemapalaveri: ”Me epäilijät”
 
Elissa 1+2 -sali 09:00-10:30 Tulokaspalaveri, 1. askel
11:00-12:30 2. ja 3. askeleen palaveri
13:00-14:30 Perinnepalaveri, 2. perinne
14:30-16:00 Iso Kirja -palaveri
 
Henrik-sali 09:00-10:30 Teemapalaveri: ”Kauna”
11:00-12:30 Teemapalaveri: ”Pelot”
13:00-14:30 Teemapalaveri: ”Hyväksyminen”
14:30-16:00 Perinnepalaveri, 7. perinne
 
Klubi-sali 09:00-16:00 Hiljainen huone
 
Studio-sali 09:00-10:00 Aamumietiskely
10:30-12:00 YPAA-palaveri: ”Liian nuori alkoholistiksi?”
12:30-14:00 YPAA-palaveri: ”Seurustelu raittiina” (Kaksikielinen kokous: suomi ja englanti)
14:30-16:00 YPAA-palaveri: Iso kirja-lukuryhmä
 
Huomioitavaa lauantaina ja sunnuntaina 14-15.4.2018:

 • Turvallisuussyistä saleihin ei saa mennä päällysvaatteissa eikä niihin saa viedä reppuja. Nämä voi jättää vartioituun vaatesäilytykseen, joka on maksettu etukäteen.
 • Lemmikkieläimiä ei saa tuoda Kulttuuritalolle.
 • Anonymiteetin suojelemiseksi valokuvaus ja videointi eivät ole sallittuja.
 • Kaikki kokoukset ovat avoimia lukuun ottamatta (S):llä merkittyjä.
 • Lapset ja lastenlapset ovat tervetulleita lastenhoitopaikka ”Muksulaan”, Kultsa 1+2 -salissa.
 • Lounas tarjolla Kulttuuritalo Kitchenissä seuraavasti:
  • lauantaina klo 11:00-13:00; hinta 10,20€
  • lauantaina klo 15:00-17:00; hinta 12,50€
 • Brunssi tarjolla Kulttuuritalo Kitchenissä seuraavasti:
  • sunnuntaina klo 09:00-15:00; hinta 20,00€
 • Tupakointi on sallittua ainoastaan ulkona sitä varten erikseen varatuilla alueilla.

 

Al-Anon lauantai 14.4.

Aalto-aula 08:30-20:30 Opastus ja infotiski
09:00-17:00 Kirjamyynti
20:00-22:00 Tanssit
 
Aalto-sali 13:00-15:00 AA 70 vuotta Suomessa -juhla
18:00-20:00 AA:n ja Al-Anonin yhteinen juhlakokous
Aino-sali 11:00-12:45 Perhepalaveri
 
Alvar-auditorio 09:00-09:50 Aamumietiskely
10:00-12:30 Non-stop palaveri, 4. askel (S)
15:00-16:30 Tulokaspalaveri, 1. askel
16:30-17:45 Teemapalaveri: ”Minä olen arvokas kuten myös sinä.” (S)
20:30-22:00 Yöpalaveri: 12. askel (S)
 
Klubi-sali 09:00-17:00 Hiljainen huone
 
 

Al-Anon sunnuntai 15.4.

Aalto-aula 08:30-16:00 Opastus ja infotiski
09:00-15:00 Kirjamyynti
 
Aino-sali 09:00-16:00 Hiljainen huone
 
Alvar-auditorio 10:00-12:00 Perinnepalaveri, 12. perinne (S)
13:00-14:30 Kyselytunti, Keskuspalvelu
14:30-16:00 Vuoden teema (S)
 
Studio-sali 09:00-10:00 Aamumietiskely
 

AA Finland 70th Anniversary with
AA and Al-Anon Spring Meeting

 

AA Saturday 14.4.

Aalto lobby 08:30-20:30 Information Desk, open
09:00-12:45 Registration of AA Groups for Annual Meetings
09:00-17:00 Bookstore
09:00-22:00 History Exhibition
20:00-22:00 Dance
 
  10:00-12:45 Veterans’ Cafeteria
  15:15-18:00 Meeting for PI Contact Persons, AA-radio
 
Aalto hall 10:00-11:20 Topic: ”Common Welfare”
11:30-12:30 AA Service & AA Publishing – Question Time
12:30-13:00 AA Finland 70 Years, Reception of Congratulations
13:00-15:00 AA Finland 70th Anniversary Gala
15:30-17:30 AA Publishing Finland, Annual Meeting
18:00-20:00 AA & Al-Anon Gala (informal)
 
Aino hall 09:00-10:45 Correction Committee Meeting
11:00-12:45 Family Meeting
15:15-18:00 Women’s Meeting (closed)
 
Alvar auditorium 09:00-09:50 Morning Meditation
 
Arkki hall 09:00-10:45 Topic: ”The Only Requirement”
11:00-12:45 Men’s Meeting (cl)
15:15-17:30 Meeting for People Working in Care for the Alcohol and Drug Abusers
 
Elissa 1+2 hall 09:00-10:45 Newcomers’ Meeting, Step 1
11:00-12:45 Step 2 and Step 3 Meeting
15:15-17:30 Step 11 Meeting
18:00-20:00 Step 12 Meeting
 
Henrik hall 09:00-10:45 Meeting in Swedish
11:00-12:45 Meeting in Russian
15:15-17:00 Meeting in Estonian
 
Klubi hall 09:00-17:00 Silent Room
 
Studio hall 09:00-10:45 Meeting in English
11:00-12:45 Rainbow Meeting
15:15-17:00 Tradition 12 Meeting
17:15-19:00 Secular Meeting
 
Fleminginkatu 30 16:00-18:00 Young People in AA Service Meeting (YPAA)
 
 

AA Sunday 15.4.

Aalto lobby 08:30-16:00 Information Desk, open
09:00-10:00 Registration for AA groups’ Annual Meeting
09:00-15:00 Bookstore
09:00-16:00 History Exhibition
10:00-12:45 Presentation of AA Activities
13:00-16:00 Presentation of AA Finland Service committees KIT, KAT, MET & TISA
 
Aalto hall 10:00-12:00 AA Groups’ Annual Meeting
12:30-14:15 ”Outlook into Future”
14:30-16:00 Presentation of ACA, NA, GA, CoDA, OA, SLAA
 
Aino hall 09:00-11:00 Women’s Meeting (closed)
11:00-13:30 Detroit 2020 Information
15:15-18:00 AA Helplines
 
Arkki hall 09:00-10:30 Topic: ”Tolerance”
11:00-12:30 Topic: ”Creators Timetable”
13:00-14:30 Topic: ”A New Freedom – A New Happiness”
14:30-16:00 Topic: ”We Agnostics”
 
Elissa 1+2 hall 09:00-10:30 Newcomers’ Meeting, Step 1
11:00-12:30 Step 2 and Step 3 Meeting
13:00-14:30 Tradition 2 Meeting
18:00-20:00 Big Book meeting
 
Henrik hall 09:00-10:30 Topic: ”Resentment (Grudge List)”
11:00-12:30 Topic: ”Fears”
13:00-14:30 Topic: ”Tolerance”
14:30-16:00 Tradition 7
 
Klubi hall 09:00-16:00 Silent Room
 
Studio hall 09:00-10:00 Morning Meditation
10:30-12:00 ”Too Young To Be An Alcoholic?” (YPAA Meeting)
12:30-14:00 ”Sober Dating” (Bilingual YPAA Meeting: Finnish & English)
14:30-16:00 Big Book Study Group (YPAA Meeting)