Ajankohtaista

Avoimet palvelutehtävät

Sanomansaatto- ja tiedotustoimikunta
Puheenjohtaja
Sihteeri
Yhteyshenkilö ja koordinaattori Tervalammen kuntoutuskeskuksen AA-kokouksia varten.

Nettitoimikunta
Puheenjohtaja
Sihteeri

Kaikki tehtäviin annetaan perehdytystä. Palvelutehtävistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä tällä lomakkeella tai osallistumalla kyseisen toimikunnan kokoukseen.Toimikunnat
Ilmoita